fbpx

Անհավանական մատչելի գներ՝ Սեմուր ընդ Կո-ում Հունիսի 1-ից

Սեմուր ընդ Կո ՄԵԾ Զեղչերը կգործեն  տանիքծածկերի ողջ տեսականու,սև թիթեղների, պրոֆիլների, մետաղական ապրանքների՝  ամբողջ տեսականու համար:

Հատուկ զեղչեր կգործեն նաև ձևավոր թիթեղների նոր տեսակների համար:

Սեմուր ընդ Կո-ից գնված ապրանքը՝ անկախ քանակից ու ծավալից կառաքվի անվճար, եթե առաքման հասցեն՝ Երևանում է կամ Երևանից 150 կմ շառավիղ հեռավորությամբ: 

Զեղչված ապրանքները հնարավոր է նաև գնել ապառիկ եղանակով:

Զեղչված տանիքածածկերի տեսականուն կարող եք ծանոթանալ մեր կայք էջի Պրոֆնաստիլ և Կղմինդր բաժիններում: